Pozostali pracownicy

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

Małgorzata Ciesielska-Mrożkiewicz

 

KSIĘGOWOŚĆ

Małgorzata Rek – główna księgowa

Joanna Giurg – księgowa

 

BIURO PROMOCJI I EDUKACJI

Karolina Sobolewska - sekretarz literacki

 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI

Ewa Jama-Domagała – kierownik

Magdalena Niewiadomska – organizator widowni

Kamila Królikiewicz - kasjerka

Olga Lignarska – bileterka

 

SEKRETARIAT I KADRY 

Daria Ostrowska - specjalista ds. kadr i sekretariatu

 

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

Urszula Maciejewska – kierownik

Jadwiga Biskowska, Beata Denga, Małgorzata Ożóg, Igor Hanusek, Grzegorz Plewiński

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

Oliwia Szołtaniak – specjalista ds. administracyjnych/ producent spektakli

Ryszard Jagielnicki – kierowca/ zaopatrzeniowiec

Mirosław Zwierz – ochrona mienia

 

PRZECIWPOŻAROWE SŁUŻBY ASYSTENCYJNE

Ryszard Górecki

 

INSPEKTOR PPOŻ.

Lech Palewski

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Janusz Malinowski

 

INSPEKTOR BHP

THDER Arkadiusz Mendelski Zarządzanie BHP I HACCP

 

INFORMATYK

Łukasz Malinowski

 

Source URL: https://teatrlalek.walbrzych.pl/strona/zespol/960-pozostali-pracownicy