Bożena Olizarowicz

Egzamin Eksternistyczny. W Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu od 1995 r.