Bartłomiej Zdeb

Student Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu. W Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu od 1.09.2022 r.