PROJEKTY 2006 - 2017

PROJEKTY 2017

 • Projekt Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 160 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 98 100 zł
 • Projekt PODWÓRKA KULTURY… czyli teatr po sąsiedzku w ramach program KULTURA DOSTĘPNA, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 51 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 26 000 zł
 • Projekt Młodzi twórcy – młodym widzom w ramach programu WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 37 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 17 850 zł
 • Projekt Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2017 w ramach programu KULTURA INTERWENCJE 2017, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury – 112 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 100 000 zł
 • Projekt Po-dzielmy się… warsztaty dla dzieci i seniorów w ramach programu EDUKACJA KULTURALNA, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 28 000 zł oraz Gminy Wałbrzych -10 200 zł

 

PROJEKTY 2016

 • projekt Sztuka teatru jak „druga strona lustra” w ramach programu Edukacja kulturalna – Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości  98 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 50 000 zł
 • projekt „Pamiętaj o mnie…” – warsztaty teatralne dla seniorów i dzieci w ramach programu Edukacja kulturalna – zadania edukacyjno – animacyjne, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości  21 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 20 000 zł
 • projekt „zrozumieć GIAURA” – artystyczna prowokacja gimnazjalistów w ramach programu Kultura Dostępna, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 20 000 zł
 • projekt „POLSKA 120” – w ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w wysokości 57 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 20 000 zł. W kosztach projektu partycypował partner – Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu – 20 000 zł

 

 PROJEKTY 2015

 • Sachem. Wódz Czarnych Węży”  spektakl zrealizowany w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w wysokości 40 000 zł
 • projekt Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2015 w ramach programu Edukacja kulturalna Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 105 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 120 000 zł
 • projekt BRAMAturgia – inscenizowane opowieści z bram i podwórek wałbrzyskich kamienic w ramach programu Teatr 2015 priorytet 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 zł, Gminy Wałbrzych – 14 000 zł oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. – 2 500 zł
 • projekt Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora na 9.Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Szanghaju 2015 w ramach programu Wydarzenia artystyczne priorytet Promocja kultury polskiej za granicą, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40 000 zł, Gminy Wałbrzych – 16 000 zł
 • projekt Artystyczne „CO NIECO” dla dzieci i gimnazjalistów z regionu wałbrzyskiego w ramach programu Kultura Dostępna 2015, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 68 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 10 000 zł

 

PROJEKTY 2014

W ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury pn.:

Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu – 200 000 zł netto + wsparcie Gminy Wałbrzych –  235 420 zł oraz Fundacji ROSA we Wrocławiu – 40 000 zł.

 

PROJEKTY 2013

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. projekt artystyczny – Festiwal małych prapremier w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora – 70 000 zł  + wsparcie Gminy Wałbrzych  43 000 zł,

2. projekt edukacyjny – Wałbrzyskie „brzydkie” kaczątka  – 30 000 zł,

3. projekt inwestycyjny – Podwyższenie standardu funkcjonowania wałbrzyskiego Teatru Lalek  – 200 000 zł  + wsparcie Gminy Wałbrzych  – 221 500 zł.

 

„WIECZORYNKI Z TEATREM”  w Amfiteatrze Miejskim –  Gmina Wałbrzych 9 000 zł.

 

PROJEKTY 2012

1. Warsztaty teatralne  [4 edycje] dla grup wiekowych 15-25, w tym rodziców z dziećmi – 39 960 zł,

2. WIECZORYNKI I PORANKI Z TEATREM w Amfiteatrze Miejskim –  Gmina Wałbrzych 16 740 zł.

Współorganizacja   IV Festiwalu Zwiastunów Filmowych – Wałbrzych 2012

 

PROJEKTY  2011

1. W ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

   Modernizacja wałbrzyskiego Teatru Lalki i zakup wyposażenia –100 000 zł.

2. „OX UND ESEL/WÓŁ I OSIOŁ” Norberta Ebla – pastorałka w tłumaczeniu i reżyserii Arkadiusza   Porady  (prapremiera polska) –  wsparty przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej  – 20 000 zł.

 

PROJEKTY 2010

W ramach konkursu ofert:

1. Zarządu Województwa Dolnośląskiego

   Warsztaty teatralne RODZIC-DZIECKO – 5 000 zł,

2. Prezydenta Miasta Wałbrzycha na zadania:

    Balladyna – spektakl premierowy  – 15 000 zł, 

3.  Starosty Wałbrzyskiego

      Warsztaty teatralne RODZIC –DZIECKO –   4 000 zł,

      Alicja zaprasza do krainy czarów  –  3 000 zł.

 

 PROJEKTY 2009

W ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Twórczość Teatru Lalki i Aktora inwestycja młode pokolenie regionu wałbrzyskiego  50 000 zł,

2. Modernizacja widowni Teatru Lalki i Aktora -III etap   250 000 zł.

 

W ramach konkursów ofert:

1. Zarządu Województwa Dolnośląskiego

   Warsztaty teatralne RODZIC-DZIECKO  –  3 000 zł,

2. Prezydenta Miasta Wałbrzycha

    Teatr –dzieciom z rodzin problemowych – IV spotkania – 7 650 zł,

    Opowieść wigilijna – czy tylko dla dzieci? – 8 000 zł,

 

PROJEKTY 2008

W ramach:

1. programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dokonania artystyczne Teatru Lalki i Aktora atutem regionu wałbrzyskiego 139 200 zł,

Modernizacja widowni Teatru Lalki i Aktora II etap –   25 000 zł,

2. konkursów Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Teatr Lalki i Aktora – dzieciom z rodzin problemowych – 6 900 zł.

 

PROJEKTY 2007

W ramach programów operacyjnych Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego:

1. Warsztaty teatralne dla nauczycieli – Edukacja kulturalna i upowszechnianie  kulturyPriorytet Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury  – 27 600 zł

2. Modernizacja widowni w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu –

Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego  –   50 000 zł + wsparcie Powiatu Wałbrzyskiego – 40 000 zł

3. Teatr – miejscem tworzenia i upowszechniania wzorców artystycznych i estetycznych w standardach technicznych XXI wieku  –    MECENAT  2007  Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej    –  100 000 zł

Inne:

1. w ramach otwartego konkursu ofert Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

 II etap realizacji  Prapremiery spektaklu „SZKLANA GÓRA”  Bogumiły Rzymskiej – 18 318 zł

2. w ramach otwartego konkursu ofert Gminy Wałbrzych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Premiera spektaklu „SZKLANA GÓRA”  Bogumiły Rzymskiej w Teatrze  Lalki i Aktora w Wałbrzychu –  10 500 zł

3. w ramach otwartego konkursu ofert Gminy Wałbrzych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych –

Teatr – dzieciom z rodzin problemowych –12 150 zł

 

PROJEKTY 2006

W ramach programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ’ 2006

1. „Promocja Twórczości”

„Bajka o szczęściu” Izabeli Degórskiej w reżyserii Ewy Giedrojć – 34 800 zł.

2. „Rozwój Infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”

Renowacja elewacji wewnętrznych, remont dachów oraz nawierzchni patio w TLiA  –75 000 zł  + wparcie Powiatu Wałbrzyskiego –  26 100 zł.

3. „Rozwój inicjatyw lokalnych”

Prezentacje spektaklu plenerowego „Jak Liczyrzepa ze Skarbnikiem wojował” w szkołach podstawowych powiatu wałbrzyskiego –12 000 zł.

w ramach Mecenatu ’ 2006

4.   Program – Edukacja kulturalna społeczeństwa

 

Edukacja teatralna dzieci i  młodzieży w siedzibie TLiA  –  204 700 zł.

 

W ramach Otwartego Konkursu Ofert Prezydenta Miasta Wałbrzycha na projekty w zakresie kultury i sztuki oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1. Prezentacje spektaklu plenerowego „Jak Liczyrzepa ze Skarbnikiem wojował” w szkołach podstawowych Gminy Wałbrzych – 12 000 zł.

2. Letnie warsztaty teatralne – 1 500 zł.

3. Teatr – dzieciom z rodzin problemowyc– 10 500 zł.